Montážní pěna 2k Bauhus

ref. 222

Podívejte se na nabídku:

Dvousložková, chemicky vytvrzující polyuretanová pěna vyznačující se homogenní jemnobuněčnou strukturou.


Dvousložková, chemicky vytvrzující polyuretanová pěna vyznačující se homogenní jemnobuněčnou strukturou.

 

VÝHODY:

✅ nízká tvorba pěny

 

✅ krátká doba vytvrzení

 

✅ vysoká hustota pěny

 

✅ vysoká mechanická pevnost

 

✅ snížený tlak pěny

 

✅ snížená hořlavost pěny

 

✅ zvýšená přilnavost pěny k povrchu

 

✅ standardní kapacita pěny

APLIKACE:

– těsnění při montáži dveří

 

– vyplňování dutin, prasklin, mezer, průchodů potrubí.

 

– akustická izolace

 

– těsnění při montáži oken

 

– Upevnění, odhlučnění a izolace sprchových vaniček a koupelen

 

– Montáž schodišťových stupňů a podstupnic

 

– Izolace okenních parapetů a prahů

 

Teplota plechovky/aplikátoru (optimální: +20 °C): +10 °C – +25 °C.

 

Teplota okolí/podkladu: +10 °C – +25 °C

 

ZPŮSOB POUŽITÍ:

 

Příprava výrobku:

 

Příliš studenou plechovku uveďte do pokojové teploty, např. ponořením do teplé vody do +30 °C, nebo ji nechte min. 24 hodin při pokojové teplotě. Neaktivujte systém, pokud teplota plechovky překročí +25 °C!

 

Použití:

 

Nasaďte si ochranné rukavice.  Otočte víčkem na dně plechovky pětkrát ve směru hodinových ručiček. Plechovku silně protřepejte (cca 40 s). 20krát s polohou „vzhůru nohama“. Poté 20krát protřepejte víčkem nahoru, aby se složky důkladně promíchaly. Přišroubujte plechovku k aplikátoru. Pracovní poloha kanystru je „ventilem dolů“. Rovnoměrné modré zbarvení pěny znamená správné promíchání složek (pokud se modrá barva neobjeví, otočte uzávěrem na dně plechovky ještě 5krát a promíchejte). Svislé spáry vyplňte pěnou zdola nahoru. Nevyplňujte celou spáru – pěna zvětšuje svůj objem. Při utěsňování truhlářských výrobků dodržujte mezeru mezi rámem a zárubní minimálně 10 mm a maximálně 30 mm. Mezery > 30 mm se nedoporučují. Mezery širší než 30 mm by měly být vyplněny zdola nahoru od jedné stěny ke druhé střídavě cik-cak. Mezery > 50 mm nejsou povoleny. Pěnu je třeba zcela spotřebovat do 5 minut od aktivace.

Zastosowania