GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

ref. 110

Sprawdź ofertę:

Służy do wzmocnienia chłonnych podłoży np. wapiennych, gipsowych, betonowych, cementowych czy nawet kartonowych. Bardzo mocno wpływa na zwiększenie się przyczepności kolejnych warstw, zapewniając dość szybkie ich wysychanie oraz zmniejsza nasiąkliwość powierzchni. Zmniejsza zużycie farb dyspersyjnych. Tworzy cienką powłokę, na którą mogą być nanoszone farby, kleje, tynki, płytki ceramiczne, masy samopoziomujące. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.


Zalety

 • Nadaje się do wszystkich nasiąkliwych podłoży
 • Wzmacnia powierzchniowo podłoże
 • Zmniejsza nasiąkliwość podłoża
 • Zwiększa przyczepność do podłoża
 • Można go stosować wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowania

 • Zwiększenie się przyczepności
 • Podłoża gipsowe
 • Podłoża anhydrytowe
 • Nasiąkliwe podłoża
 • Płyty wiórowe, nieimpregnowane
 • Płyty gipsowo-kartonowe

Sposób użycia

I Przygotowanie podłoża:

II Dalsze prace:

III Środki ostrożności:

 • Podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i wolne od zanieczyszczeń (pozostałości starych farb, pleśni, grzybów).
 • Gruntowanie: Zawartość opakowania wymieszać. Produkt należy nanosić pędzlem lub wałkiem. Na szczególnie chłonne podłoże można nanieść drugą warstwę. Prace prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +30°C.
 • Po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej (ok. 2 godz.) można przystąpić do dalszych prac.
 • Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +10°C do +30°C. Wydajność do 12m2/L (jednokrotne malowanie). Chronić przed dziećmi.
 • LZO wg rozporządzenia MG z dnia 16.01.2007 r. (Dz.U. nr 11, poz. 72) Farby do gruntowania o własnościach wiążących (kat. A podkat. h, typ FW) wynosi 30g/L. Max. LZO wynosi 30 g/L. Przed użyciem przeprowadzić próbę na małej ilości produktu.

I Przygotowanie podłoża:

 • Podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i wolne od zanieczyszczeń (pozostałości starych farb, pleśni, grzybów).
 • Gruntowanie: Zawartość opakowania wymieszać. Produkt należy nanosić pędzlem lub wałkiem. Na szczególnie chłonne podłoże można nanieść drugą warstwę. Prace prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +30°C.

II Dalsze prace:

 • Po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej (ok. 2 godz.) można przystąpić do dalszych prac.

III Środki ostrożności:

 • Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +10°C do +30°C. Wydajność do 12m2/L (jednokrotne malowanie). Chronić przed dziećmi.
 • LZO wg rozporządzenia MG z dnia 16.01.2007 r. (Dz.U. nr 11, poz. 72) Farby do gruntowania o własnościach wiążących (kat. A podkat. h, typ FW) wynosi 30g/L. Max. LZO wynosi 30 g/L. Przed użyciem przeprowadzić próbę na małej ilości produktu.

Parametry techniczne

Pojemność 5L
Wydajność: 60m2
Czas schnięcia: 2 godz

Pliki do pobrania

Karta Charakterystyki
Karta Techniczna