Silikon sanitarny

ref. 536

Sprawdź ofertę:

Silikon sanitarny to produkt niezbędny do uszczelniania umywalek, wanien, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych. Sprawdza się on do wykonywania uszczelnień w kuchni, łazience czy tarasach i balkonach. Dzięki odporności na pleśnie i grzyby wykorzystuje się go nawet w wilgotnych pomieszczeniach.

Silikon dostępny w kolorach:
– biały
– czarny
– szary
– ciemny szary
– bezbarwny


Zalety

 • Doskonała odporność na pleśnie i grzyby
 • Możliwość uszczelnienia w pomieszczeniach o dużej wilgotności - kuchniach, łazienkach, pralniach
 • Wysoka przyczepność do wielu gładkich materiałów i powierzchni
 • Odporność na ozon i promieniowanie UV

Zastosowania

 • Spoinowanie płytek ceramicznych, kanałów kablowych
 • Uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych
 • Zabezpieczenie pian poliuretanowych przed promieniowaniem UV
 • Uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych oraz wodociągowych
 • Spoinowanie płytek ceramicznych
 • Drobne naprawy w domu
 • Uszczelnianie szyb wystawowych, szyldów reklamowych

Sposób użycia

I Przygotowanie podłoża

II Przygotowanie produktu

III Aplikacja

 • Łączone powierzchnie powinny być czyste i suche (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
 • Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne).
 • W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.
 • Uszczelniacz nie wymaga stosowania podkładu na większości podłoży, jednak na niektórych specyficznych powierzchniach może być konieczne jego zastosowanie dla polepszenia przyczepności.
 • Szerokość złącza należy przyjąć taką, aby była w stanie przenosić ruch w zakresie obliczonym dla danego uszczelniacza (przystosowanie do ruchu).
 • Minimalna szerokość spoiny to 6 mm a maksymalna 25 mm. Spoina powinna być tak zaprojektowana, aby stosunek szerokości do głębokości był 2:1 (np. szerokość 12 mm a głębokość 6 mm).
 • W przypadku głębokich spoin oraz tam gdzie jest to konieczne zastosować elastyczne wypełnienie stałe (np. sznur dylatacyjny).
 • W złączach ruchomych należy unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu, jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie pianki poliuretanowej, należy użyć taśmy dylatacyjnej lub sznura dylatacyjnego. Wprowadzenie pianki lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia prawidłową pracę razem ze złączem.
 • Jeśli połączenia są zbyt płytkie, aby użyć sznura dylatacyjnego, zaleca się użycie klejącej taśmy polietylenowej. Działa jak sznur dylatacyjny zapobiegając trójstronnemu przyleganiu.
 • Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej.
 • Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej(aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
 • Przed użyciem obciąć końcówkę folii. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
 • Uszczelniacz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych.
 • Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
 • Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzania uszczelniacza, szpatułką lub palcem zamoczonym dla zmniejszenia przyczepności w roztworze wody z detergentem.
 • Usuń taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
 • Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.

IV Prace po zakończeniu aplikacji

 • Nieutwardzony uszczelniacz z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym.
 • Po utwardzeniu uszczelniacz z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny lub za pomocą środka do usuwania silikonów.
 • NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

I Przygotowanie podłoża

 • Łączone powierzchnie powinny być czyste i suche (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
 • Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne).
 • W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.
 • Uszczelniacz nie wymaga stosowania podkładu na większości podłoży, jednak na niektórych specyficznych powierzchniach może być konieczne jego zastosowanie dla polepszenia przyczepności.
 • Szerokość złącza należy przyjąć taką, aby była w stanie przenosić ruch w zakresie obliczonym dla danego uszczelniacza (przystosowanie do ruchu).
 • Minimalna szerokość spoiny to 6 mm a maksymalna 25 mm. Spoina powinna być tak zaprojektowana, aby stosunek szerokości do głębokości był 2:1 (np. szerokość 12 mm a głębokość 6 mm).
 • W przypadku głębokich spoin oraz tam gdzie jest to konieczne zastosować elastyczne wypełnienie stałe (np. sznur dylatacyjny).
 • W złączach ruchomych należy unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu, jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie pianki poliuretanowej, należy użyć taśmy dylatacyjnej lub sznura dylatacyjnego. Wprowadzenie pianki lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia prawidłową pracę razem ze złączem.
 • Jeśli połączenia są zbyt płytkie, aby użyć sznura dylatacyjnego, zaleca się użycie klejącej taśmy polietylenowej. Działa jak sznur dylatacyjny zapobiegając trójstronnemu przyleganiu.

II Przygotowanie produktu

 • Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej.

III Aplikacja

 • Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej(aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
 • Przed użyciem obciąć końcówkę folii. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
 • Uszczelniacz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych.
 • Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
 • Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzania uszczelniacza, szpatułką lub palcem zamoczonym dla zmniejszenia przyczepności w roztworze wody z detergentem.
 • Usuń taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
 • Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.

IV Prace po zakończeniu aplikacji

 • Nieutwardzony uszczelniacz z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym.
 • Po utwardzeniu uszczelniacz z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny lub za pomocą środka do usuwania silikonów.
 • NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

Parametry techniczne

Pojemność: 280 ml
Temperatura aplikacji: +5 - +40
Czas tworzenia naskórka: 5-30 min
Tempo utwardzania: 2-3 mm/24h

Pliki do pobrania

Karta Charakterystyki
Karta Techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych

Zobacz nasz produkt