Pištoľ na penu Premium Teflónová

ref. 531

Pozrite si ponuku:

  • Mäkká príjemná ergonomická rukoväť z pryže a plastu
  • Všetky časti sú potiahnuté najkvalitnejším teflonom
  • Taktiež všetky vnútorné časti pištole sú špeciálne upravené tak, aby sa eliminovali zostatky peny
  • Regulačná skrutka pre nastavenie prietoku peny

• Lepšia kontrola prietoku peny – ekonomická aplikácia 

Presná aplikácia peny – minimum odpadu aneporiadku 

Jednoduchá aplikácia do ťažko prístupných miest

• Jednoduché držanie – pohodlná práca 

Príprava pištole na použitie: 

1. Nádobu s montážnou penou dôkladne pretrepte. 

2. Nádobu naskrutkujte do závitu upínacej hlavice – nedoťahujte až na doraz. 

3. Pootáčajte regulačnú skrutku pištole – tým dôjde knaplneniu pištole penou. 

4. Na trysku je možné nasadiť plastové násadce súzkym koncom na presnej- šie ajemnejšie dávkovanie peny alebo aplikačnú trubičku na zavádzanie peny do ťažko prístupných miest. Tým je pištoľ pripravená na použitie. 

Spôsob práce: 

Množstvo vyfúknutej peny je možné regulovať regulačnou skrutkou atiež intenzitou stlačenia spúšte. 

• Pri aplikácii peny sa riaďte pokynmi uvedenými na nádobe montážnej peny. 

Skladovanie čiastočne použitej peny: 

Čiastočne vypotrebovanú penu je možné zanechať pripevnenú kpišto

1. Utiahnite regulačnú skrutku pištole. 

2. Umiestnite pištoľ s montážnou penou tak, aby stála na dne obalu montážnej peny na rovnej ploche. 

Opätovné použitie pištole: 

1. Pred opätovným použitím montážnu penu dobre pretrepte. Pištoľ pritom pevne držte. 

2. Nožom odstráňte zaschnutú penu zkonca pištole. 

3. Pootáčajte regulačnou skrutkou, kým nie je montážna pena dostatočne vytlačená. S pištoľou pracujte vyššie opísaným postupom. 

Výmena a odstránenie montážnej peny: 

1. Celkom vystriekajte obal montážnej peny, aby nebola pod pretlakom. 

2. Dôkladne pretrepte novú nádobu s montážnou penou. 

3. Z pištole odskrutkujte prázdny obal od montážnej peny.

4. Pomocou čističa na PU montážnu penu odstráňte montážnu penu zokolia závitu upínacej hlavice aihneď na ňu naskrutkujte novú nádobu s montážnou penou.

Čistenie pištole: 

1. Z pištole odskrutkujte prázdny obal od montážnej peny (držte ďalej od tela). 

2. Do závitu upínacej hlavice naskrutkujte nádobu s čističom PU peny. 

3. Prepláchnite pištoľ čističom, kým nie sú všetky zvyšky peny odstránené. 

4. Ponechajte pištoľ vpokoji (cca 5 min.), aby čistič mohol dostatočne pôsobiť. 

5. Potom opäť prepláchnite pištoľ čističom. 

6. Nádobu čističa odskrutkujte zpištole az pištole vylejte zvyšky čističa.

7. Pred ďalším nanášaním peny na miesto určenia zpištole vytlačte trochu peny, aby sa odstránili zvyšky čističa zpištole